Inspektion av panna, fjärrvärmeanläggning

Fjärrvärme för företag

Fjärrvärme har en mycket hög driftsäkerhet och slitaget på ledningarna under mark är litet. Blir det avbrott kan reservanläggningar kopplas in. Ofta hinner inte temperaturen att sjunka i fastigheten förrän fjärrvärmen är tillbaka. För den som är fastighetsägare är fjärrvärme ett smidigt och pålitligt system med låg miljöpåverkan.

Fjärrvärmepriser och avtal

Hur produceras vår fjärrvärme?

Partille Energi köper all fjärrvärme från Göteborg Energi. Ca 70 % av Göteborg Energis fjärrvärmeproduktion kommer från återvunnen energi som industriell spillvärme och avfallsförbränning. Ca 20 % kommer från förnybara bränslen som biobränsle och resterande 10 % produceras med hjälp av naturgas.

Björndammens panncentral är den enda produktionsanläggningen för fjärrvärme i Partille kommun. Den sköts av Göteborg Energi och används vid enstaka tillfällen när det är riktigt kallt, om det uppstår fel i nätet eller på någon annan produktionsanläggning.

2020 års priser och avtal

I vårt erbjudande Värme Bas äger Partille Energi fjärrvärmecentralen. Det ingår tillsyn av fjärrvärmeanläggningen vart femte år och tillgång till energidata via en teknisk utgång från fjärrvärmecentralen, så kallad M-bus.
Alla priser här nedanför är exklusive moms.

Energiförbrukning

SäsongEnergiprisMånader
Vinter526 kr/MWhJanuari, februari, mars, december
Vår/höst362 kr/MWhApril, oktober, november
Sommar101 kr/MWhMaj, juni, augusti, september

Effekt

Prisgrundade medeleffekt (P3 dygn)Pris fast del (C1)Pris rörlig del (C2)
0-50 kW0 kr
945 kr/kW
51-100 kW9230 kr/år760 kr/kW
101-250 kW12900 kr/år730 kr/kW
251-500 kW21600 kr/år697 kr/kW
501-1 000 kW92000 kr/år560 kr/kW
1 001-2 500 kW127500 kr/år530 kr/kW
2 500 kW 217500 kr/år496 kr/kW

Returtemperatur

Rabatt eller avgift för varje grad som skiljer upp eller ner på returtemperaturen i förhållande till medelreturtemperaturen i systemet.

GraderPris /rabatt
+/- °C5 kr/MWh, °C

Förklaring till fjärrvärmetaxans olika delar

Energiförbrukningen

Energiförbrukningen visar hur mycket värme verksamheten använder och det bestämmer hur mycket värme som behövs produceras. Energipriset är uppdelat på tre säsonger eftersom kostnaderna för att producera fjärrvärmen är olika över året. Under sommaren är finns det mycket spillvärme tillgänglig och priset är då lägre. Under vintern är det totala värmebehovet större samtidigt som det är brist på spillvärme. Priset är då högre än de andra säsongerna. Energidelen utgör ca 70 % av er totala fjärrvärmekostnad.

Effektdelen

Effektdelen visar på vilket sätt värmen används, det vill säga hur jämnt effektuttaget är. Effektuttaget bestämmer vilken produktionsberedskap som behövs. Effektavgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baserar sig på genomsnittet av de tre högsta dygnsmedelvärdena från den senaste rullande 12-månaders-perioden. Effektdelen utgör ca 30 % av er totala fjärrvärmekostnad. Ett jämnt uttag kostar mindre medan ett ojämnt uttag kostar mer.

Effektiviteten (returtemperatur)

Effektiviteten visar hur väl anläggningen tillgodogör sig den värme som går in till fastigheten och påverkar hur mycket vatten som behövs skickas runt i systemet, men också vilka värmekällor vi har möjlighet att använda. Ett mått på effektivitet är att mäta vilken returtemperatur som fjärrvärmeanläggningen lämnar ifrån sig. Ju lägre returtemperatur desto högre effektivitet. Anläggningens returtemperatur jämförs varje månad med systemets medelreturtemperatur, och ger en rabatt eller avgift på fem kronor per förbrukad megawattimma och grad. Om ni får en rabatt betyder det att er returtemperatur ligger under fjärrvärmesystemets medelreturtemperatur. Returtemperaturkomponenten påverkar det totala priset med ca +/- 5 %.

2019 års priser och avtal

I vårt erbjudande Värme Bas äger Partille Energi fjärrvärmecentralen. Det ingår tillsyn av fjärrvärmeanläggningen vart femte år och tillgång till energidata via en teknisk utgång från fjärrvärmecentralen, så kallad M-bus.
Alla priser här nedanför är exklusive moms.

Energiförbrukning

SäsongEnergiprisMånader
Vinter526 kr/MWhJanuari, februari, mars, december
Vår/höst362 kr/MWhApril, oktober, november
Sommar101 kr/MWhMaj, juni, augusti, september

Effekt

Prisgrundade medeleffekt (P3 dygn)Pris fast del (C1)Pris rörlig del (C2)
0-50 kW0 kr
888 kr/kW
51-100 kW8677 kr/år714 kr/kW
101-250 kW12066 kr/år681 kr/kW
251-500 kW20281 kr/år648 kr/kW
501-1 000 kW84972 kr/år518 kr/kW
1 001-2 500 kW117 831 kr/år487 kr/kW
2 500 kW 197413 kr/år454 kr/kW

Returtemperatur

Rabatt eller avgift för varje grad som skiljer upp eller ner på returtemperaturen i förhållande till medelreturtemperaturen i systemet.

GraderPris /rabatt
+/- °C5 kr/MWh, °C

Specialavtal

Fjärrvärme kan ha fler användningsområden än de man man som fastighetsägare eller byggbolag först kanske tänker på. Förutom vårt baserbjudande har vi också specialavtalen markvärme och byggvärme.

Markvärme

Den som har fjärrvärme kan även använda den till att hålla markområdet snö- och halkfria under vintern t ex vid entréer, torg eller gator. Markvärme med fjärrvärme är ett resurseffektivt och bekvämt uppvärmningsalternativ. Det ger dessutom lägre uppvärmningskostnader i jämförelse med många andra alternativ. Man betalar endast för den energi som används och inte för eventuella effekttoppar. Då markvärme drivs av fjärrvärme är även leveranssäkerheten mycket hög, men vid speciella tillfällen när efterfrågan av fjärrvärme är hög kan vi som leverantör prioritera ned markvärmeleveransen till förmån för andra kunder.

Pris markvärme 2020
Priset för markvärme är 759 kr/MWh.

Byggvärme

För den som är i behov av värme under nybyggnation, ombyggnation eller renovering erbjuder vi på Partille Energi en produkt som vi kallar byggvärme.
Byggvärme erbjuds endast under byggperioden och därefter tecknas ett ordinarie leveransavtal för fjärrvärme.

Pris byggvärme 2020
För byggvärmen betalar man endast ett rörligt energipris som för 2020 är 698 kr/MWh.

Vem kan få fjärrvärme hos Partille Energi?

Det är många verksamheter i Partille som redan nu har fjärrvärme och vi vill gärna att det blir fler. Nätet är inte utbyggt i hela kommunen, men den som är intresserad av att ansluta en fastighet till fjärrvärme kan enkelt kontrollera om det finns fjärrvärme i området.
Skriv in postnumret för fastigheten i fältet och få ett snabbt svar om det finns fjärrvärme i närheten!

Kan du ha fjärrvärme hos Partille Energi?

Offert för nyanslutning?

Den som är intresserad av fjärrvärme för en ny fastighet eller vill byta uppvärmningsform i ett befintligt hus kan skicka in en intresseanmälan så hjälper vi till med att se över möjligheterna.
De avtalsvillkor som gäller för fjärrvärmeleverans till företagskunder finns under Dokument och blanketter

Miljövärden och miljötillval

Fjärrvärme är en viktig del i det totala energisystemet. Med fjärrvärme för uppvärmning kan el och eleffekt frigöras för att i stället till exempel användas för elbilsladdning, som i sin tur ersätter fossila bränslen.

Som kund kan du välja att stärka ditt företags miljöprofil ytterligare genom att välja miljö­tillval för din fjärrvärme.

Miljövärden

Miljövärden för fjärrvärme redovisas enligt en metod som tagits fram i Värmemarknadskommittén. Kommittén består av representanter från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige.
Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv:

  • Hur effektivt energin används
  • Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
  • Hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät

Mera information om miljövärdering av fjärrvärme och överenskommelsen i Värmemarknadskommittén finns hos Energiföretagen Sverige.

Länk till miljövärdesredovisning

Tillval – Klimatkompenserad fjärrvärme

Med tillvalet Klimatkompenserad fjärrvärme stärks verksamhetens miljöprofil och det är en insats för miljön som minskar företagets utsläpp av koldioxid. Klimatkompensation innebär att vi kompenserar företagets koldioxidutsläpp för den fjärrvärme som används genom att säkerställa att motsvarande utsläppsminskning sker någon annanstans i världen. Alla utsläppsrätter är granskade och godkända av EU:s och FN:s regelverk.

Utsläppsrätter
Vi har valt att genomföra klimatkompensation genom att handla utsläppsrätter i systemet
CER (Certified Emission Reductions), som är certifierade utsläppsminskningar från CDM projekt i utvecklingsländer.

Reduktionsenheterna är godkända enligt FN:s och EU:s regelverk. Utsläppsrätterna makuleras årsvis på ett konto för makulering hos Energimyndigheten.

Vad kostar det?
Priset för Klimatkompenserad fjärrvärme är 9 kr/MWh som ett tillägg på ordinarie fjärrvärmepris. Kontakta oss på Kundservice för mer information om klimatkompenserad fjärrvärme.

Tillval – Fjärrvärme Bra Miljöval

Genom erbjudandet Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval köper man bara fjärrvärme från förnybar energi och kan därmed redovisa en låg klimatpåverkan. För varje såld kilowattimme avsätts också pengar till en fond som finansierar energieffektiviserings- och konverteringsprojekt med syfte att främja ett effektivare värmesystem.

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter. Miljökraven ställs och kontrolleras av Naturskyddsföreningen.

Läs mer om Naturskyddsföreningens Bra Miljöval här

Vad kostar det?
Priset för Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval är ett tillägg på ordinarie fjärrvärmepris och är 25 kr/MWh.


Senaste nytt

Partille Energis åtgärder kring corona

Vi på Partille Energi har fokus på att säkerställa leveranserna av el och fjärrvärme även vid en större smittspridning av covid -19 i samhället. Vi arbetar också aktivt för att minska risken för smitta i vår kundservice så att vi kan hålla en god servicenivå. Om du har ett ärende till vår kundservice rekommenderar vi […]

Att tänka på när du väljer elhandelsbolag

Har du blivit kontaktad av elhandelsförsäljare per telefon eller ute på stan som lovar dig mycket lägre elkostnader om du tecknar ett avtal med dem? Här nedanför finns lite fakta och några goda råd som kan vara bra att känna till när du väljer elhandlare. – Det går att jämföra och välja elhandelsbolag på bland […]

Alla nyheter