Elinstallation

Elnät för företag

Elnät för dig som är företagare

Partille Energi Nät AB äger elledningarna i Partille. Vi ansvarar för att elen kommer fram till bostäder, företag, allmänna lokaler och andra verksamheter i kommunen. För oss är det viktigt att kunna leverera tryggt och säkert.

Vi planerar hela tiden för nuvarande och framtida behov så att du ska få den el du behöver till din verksamhet. Som ett exempel kan vi nämna att nästan hela elnätet i Partille numera ligger under marken.

Priser och avtal

Elnätsavgiften

Nedan finns aktuella priser för dig som är företagare. Alla priser är exklusive moms.

2020 års priserAbonnemangElöverföringEffektReaktiv effekt
Max 63A90 kr/mån18,80 öre/kWh21,00 kr/kW
Över 63A600 kr/mån8,30 öre/kWh47,80 kr/kW
HSP 10 kV1 080 kr/mån3,80 öre/kWh40,80 kr/kW12,10 kr/kVAr

Energiskatt tillkommer. Från och med den 1 januari 2020 är skatten 35,30 öre/kWh.

Vad består elnätsavgiften av?

Abonnemanget är en fast årlig avgift som man betalar för att ha tillgång till elnätet. Det styrs utifrån mätarsäkringens storlek.

Elöverföring är en rörlig avgift för transporten av el genom elnätet. Den styrs av hur mycket el man använder.

Effekt är en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet. Den styrs av den högsta timförbrukningen varje månad (kW).

Reaktiv effektavgift är en rörlig avgift av den högsta uppmätta aktiva effekten i kW varje månad. Den baseras på uttag av reaktiv effekt i kVAr som överstiger 50 procent för 10 kV (15 procent för 130 kV).

Energiskatt

Man betalar energiskatt för sin elanvändning och skatten tas ut på elnätsfakturan. Från den 1 januari 2020 är energiskatten 35,30 öre/kWh.

Teckna elnätsavtal

När företaget ska flytta är det viktigt att man tecknar nytt elnätsavtal och säger upp det som finns på anläggningen man flyttar ifrån.

Varje elanläggning har ett specifikt anläggnings-id som är bundet till fastigheten och elnätsavtalet går inte att flytta med sig. Därför är det viktigt att ni säger upp avtalet vid en flytt och tecknar ett nytt på den nya adressen. Sker flytten inom Partille kan det göras enkelt via formulär under Kundservice här på hemsidan.

Om flytten går utanför Partille är det viktigt att kolla upp vem som är nätägare dit man flyttar. Tänk på att meddela Partille Energi 14 dagar innan flytten för att allt ska fungera som det ska.

De avtalsvillkor som gäller för elnätsleverans till företagskunder finns under Dokument och blanketter

Länk till flyttformulär

2019 års priser
2019 års priserAbonnemangElöverföringEffektReaktiv effekt
Max 63A88 kr/mån17,6 öre/kWh21 kr/kW, mån
Över 63A600 kr/mån7,3 öre/kWh47,6 kr/kW, mån
HSP 10 kV1020 kr/mån3,3 öre/kWh40,6 kr/kW, mån12 kr/kVAr, mån

Energiskatt tillkommer. För 2019 är den 34,7 öre/kWh exkl moms.

Elanvändning och avläsning

Fjärravläsning och fakturering

Elmätarna blir avlästa via signal på elnätet, så kallad fjärravläsning. Då faktureras den faktiska elanvändning och man slipper överraskande avstämningsfakturor. Vid en flytt behöver man alltså inte läsa av mätaren, utan det kommer automatiskt in till oss på Partille Energi. För mer detaljerade uppgifter om elanvändningen rekommenderar vi att man loggar in på Mina sidor. Där kan man också efterhand jämföra sin elanvändning mot tidigare månader eller år. Vi fakturerar normalt företagskunder för elnätsavgifter varje eller varannan månad.

Ny anslutning

Om man bygger nytt, eller flyttar in i en fastighet utan indragen el, behövs en ny permanent elanslutning. Första steget är att ta kontakt med en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören gör en anmälan via föranmälan.nu. Det är elinstallatören som i första hand har kontakt med elnätsbolaget.

Priser för nya anslutningar

Partille Energi följer Energimarknadsinspektionens modell för prissättning vid nyanslutningar. Avståndet mäts fågelvägen mellan anslutning och närmsta befintliga anslutningspunkt i elnätet. Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon. Är man osäker på vad som gäller för går det alltid att begära en offert. Alla priser är exklusive moms.

Anslutning med servissäkring 16-25 A

AmpereAvståndKr
16-250-199 meter29 000 kr
200-600 meter29 000 kr + 248 kr/meter
600-1200 meter128 200 kr + 542 kr/meter
1200-1800 meter453 400 kr + 329 kr/meter

Anslutning med servissäkring från 35 A och uppåt

Vi lämnar offert på alla anslutningar för servissäkringar från 35 A och uppåt oberoende avstånd. Kostnad för elkabel tillkommer.

Övriga arbeten

Vid utökning till 3-fas2 500 kr
Tilläggsabonnemang2 400 kr
För- och färdiganmälan

Partille Energi använder ett webbaserat system för kontakter med installatörer.

På foranmalan.nu registrerar installatörerna alla nödvändiga uppgifter och kan även följa hela ärendeförloppet.

OBS! Vid föranmälan gällande Partille; Välj Partille Energi Nät AB under fliken ”nätägare”.

Gör så här:

  1. Gå till foranmalan.nu och välj Skapa konto.
  2. Registrera dina kontaktuppgifter.
  3. Ett mejl skickas med inloggningsuppgifter.
  4. Logga in med det lösenord som du fått i mejlet och registrera dina företagsuppgifter samt personuppgifter på de personer som ska ha rätt att använda systemet. Därefter är funktionen för formuläret klar att användas.
  5. Undrar du över något är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Länk till foranmalan.nu

Nedtagning av mätare

Vill man att ett abonnemang ska avslutas helt och mätaren ska plockas ner
ska man anlita en auktoriserad elinstallatör som gör en för- och färdiganmälan till oss. Detta kan exempelvis vara vid ombyggnation av ett hus där det tidigare har funnits en mätare uppsatt eller om huset ska rivas.

Gräva, bygga och beställa tillfällig el

Om man ska utföra grävarbeten är det alltid viktigt att beställa en kabelanvisning. Då slipper man gräva av kablar av misstag.

Kabelanvisning via ledningskollen.se

Om man ska utföra grävarbeten, schakta eller spränga är det alltid viktigt att beställa en kabelanvisning. Då slipper man riskera strömavbrott vid misstag som avgrävda kablar. All anvisning av ledningar och kablar måste beställas minst 5 dagar innan arbetet påbörjas. Detta kan man enkelt göra via ledningskollen.se. Efter anmälan kommer Partille Energis leverantör Geomatikk att genomföra utsättningen som begärts via det skapade kontot.

Ledningskollen.se är en gratis webbtjänst som drivs av Post- och telestyrelsen, där många ledningsägare är anslutna.

Tänk på!
Du ansvarar alltid för eventuella skador som grävningen orsakar.

Länk till ledningskollen.se

Tillfällig elanslutning

Det behövs ibland en tillfällig elnätsanslutning, så kallad byggström, för att få el till en fastighet eller anläggning under byggperioden. Alla priser på den här sidan är exklusive moms. Energiskatt tillkommer.

Prislista för tillfälliga abonnemang (byggström) 2020

Anslutningskostnad (engångskostnad)
25 A – 63 A2 200 kr
>63 A 4 800 kr
Löpande avgifter 25 A – 63 A
Abonnemang90 kr/mån
Elöverföring18,80 öre/kWh
Effektavgift21,00 kr/kW
Löpande avgifter >63 A
Abonnemang600 kr/mån
Elöverföring8,30 öre/kWh
Effektavgift47,80 kr/kW

Länk för att beställa tillfällig anslutning

Egen elproduktion

Installation av solceller på en näringsfastighet har ett annat regelverk jämfört med det som gäller för privatpersoner. Vi ger gärna råd om storlek på anläggningen och om hur man kan göra anslutningen till elnätet smidigare.

Här hittar du de olika ersättningarna och avgifterna som du får hos oss för den el du producerar. Alla uppgifter är exklusive moms.

Mikroproduktion

Med mikroproduktion menar vi produktionsanläggningar som är anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som inte överstiger 43,5 kW och mätarsäkring på max 63 A.

Du behöver ha ett elnätsavtal för konsumtion för anläggningen och en mätare som klarar insamling av dubbla mätserier (konsumtion och produktion). Elnätsföretaget ansvarar för att byta elmätaren utan kostnad så snart du tecknat ett elnätsavtal.
Ytterligare krav är att konsumtionen av el överstiger produktionen av el under ett år.

Ersättning
Överföringsersättning: 6,00 öre/kWh

Småskalig produktion

Småskalig produktion gäller produktionsanläggningar anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4kV eller högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som är mindre eller lika med 1 500 kW.

Ersättning
Överföringsersättning: 2,80 öre/kWh

Avgifter
Abonnemangsavgift*: 0 kr (6 984 kr/år)
Mätavgift**: 1 500 kr/år

*Abonnemangsavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. 

**Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. Om bara mätvärden för konsumtion samlas in är avgiften 0 kr.

Högspänning 10kV

Högspänning 10kV avser produktionsanläggningar anslutna till högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som överstiger 1500 kW.

Ersättning
Överföringsersättning: 2,80 öre/kWh
Ersättning för garanterad minimiproduktion: 0,00 kr/kW

Avgifter
Abonnemangsavgift*: 0 kr (8 040 kr/år)
Mätavgift**: 2 700 kr/år
Effektavgift***: 6,00 kr/kW

*Abonnemangsavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. 

**Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. Om bara mätvärden för konsumtion samlas in är avgiften 0 kr.

***Effektavgift debiteras månadsvis och baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt.

Sälj överproduktionen!

Det går att sälja en överproduktion av el till ett elhandelsföretag. Det går också att sälja de elcertifikat och ursprungsgarantier som man får för produktion från förnybara källor till elhandelsföretaget.

2019 års ersättning och avgifter för er överföring

Mikroproduktion

Överföringsersättning6,00 öre/kWh

Småskalig produktion

Överföringsersättning2,80 öre/kWh
Abonnemangsavgift 6720 kr/år
Mätavgift1500 kr/år

Högspänning 10 kV

Överföringsersättning0,90 öre/kWh
Ersättning för garanterad minimiproduktion101 kr/kW, år
Abonnemangsavgift 7740 kr/år
Mätavgift2700 kr/år
Effektavgift6,00 kr/kW, mån

Mer information

På Energimyndighetens sida Solelportalen finns mer information och oberoende vägledning om vad som gäller vid installation av solcellsanläggningar. Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Länk till Solelportalen


Senaste nytt

Partille Energis åtgärder kring corona

Vi på Partille Energi har fokus på att säkerställa leveranserna av el och fjärrvärme även vid en större smittspridning av covid -19 i samhället. Vi arbetar också aktivt för att minska risken för smitta i vår kundservice så att vi kan hålla en god servicenivå. Om du har ett ärende till vår kundservice rekommenderar vi […]

Att tänka på när du väljer elhandelsbolag

Har du blivit kontaktad av elhandelsförsäljare per telefon eller ute på stan som lovar dig mycket lägre elkostnader om du tecknar ett avtal med dem? Här nedanför finns lite fakta och några goda råd som kan vara bra att känna till när du väljer elhandlare. – Det går att jämföra och välja elhandelsbolag på bland […]

Alla nyheter