Kraftledning

Bolagsfakta

Vår verksamhet

Bolaget Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB ingår båda sedan årsskiftet 2017/2018 i Partillebokoncernen som i sin tur ägs av Partille Kommun.

Genom enkelhet, att vi månar om våra kunder och har ett starkt samhällsengagemang ska vi med våra erbjudanden bidra till att stärka kundernas och Partilles konkurrenskraft. Även för elnätsverksamheten som är ett monopol, ska vi förknippas med samma positiva värden som de andra delarna i verksamheten.

Partille Energi ska ha en balanserad ekonomisk utveckling. Bolagen ska fortsätta att investera och reinvestera i näten för fjärrvärme och el i Partille, för att skapa gynnsamma förutsättningar för både boende och företagande i Partille.

Vårt uppdrag

Partille Energis uppdrag är att tillhandahålla fjärrvärme och elnät inom Partille kommun. Uppdraget innefattar ett helhetsansvar av infrastrukturen för fjärrvärme och elnät samt försäljning av fjärrvärme till kunder inom Partille kommun. Vi bidrar också med kompetens inom energiområdet till Partillebokoncernens och Partille Kommuns verksamheter.

Vår vision

Enkla energilösningar för ökad livskvalitet i Partille.

Vår affärsidé

Tillsammans med våra kunder skapar vi ett tryggare, mer hållbart och konkurrenskraftigare Partille.

Våra kärnvärden

Enkelt – Kundnära – Pålitligt

Bolagsfakta

Partille Energi AB

Organisationsnummer : 556478 – 1440
Ägare : Helägt dotterbolag till Partillebo AB, organisationsnummer 556053 – 6418
VD : Katarina Elfverson
Nettoomsättning 2018 : 106 800 tkr

Partille Energi Nät AB

Organisationsnummer : 556528 – 5698
Ägare : Helägt dotterbolag till Partille Energi AB, organisationsnummer 556478 – 1440
VD : Katarina Elfverson
Nettoomsättning 2018 : 77 341 tkr


Senaste nytt

Partille Energis åtgärder kring corona

Vi på Partille Energi har fokus på att säkerställa leveranserna av el och fjärrvärme även vid en större smittspridning av covid -19 i samhället. Vi arbetar också aktivt för att minska risken för smitta i vår kundservice så att vi kan hålla en god servicenivå. Om du har ett ärende till vår kundservice rekommenderar vi […]

Att tänka på när du väljer elhandelsbolag

Har du blivit kontaktad av elhandelsförsäljare per telefon eller ute på stan som lovar dig mycket lägre elkostnader om du tecknar ett avtal med dem? Här nedanför finns lite fakta och några goda råd som kan vara bra att känna till när du väljer elhandlare. – Det går att jämföra och välja elhandelsbolag på bland […]

Alla nyheter